Čo odlišuje americké a európske startupy? Nie je to len miesto založenia

STARTUPY  2. 3. 2023

Rýchlosť v škálovaní a raste, orientácia na úspech a ochota riskovať, dôraz na marketing a sales – to je pomyselná špička ľadovca, ktorý stojí medzi americkými a európskymi startupmi. Z čoho pramenia rozdiely? A môžu sa slovenské startupy od tých amerických niečo naučiť?  


Jeden z faktorov, ktorý má na americkú startupovú kultúru vplyv, je tamojší vzdelávací systém. Európskym zakladateľom chýba konštruktívna príprava zo škôl a niekedy nedokážu ustáť a zhodnotiť kritický feedback – pomyselný pohľad do zrkadla.

„Americkí startupisti vedia pripraviť skvelé pitch decky, a to aj preto, že potrebné skúsenosti na prezentáciu získavajú už na školách,“ potvrdzuje Chris Burry z biznisového akcelerátoru USMAC, ktorý sídli priamo v kolíske startupov v americkom Silicon Valley. Chris je zároveň jedným z mentorov Silicon Valley Acceleratoru (SVA) – programu, ktorý Seed Starter teraz otvára aj pre slovenské startupy.

Podľa Chrisa Burryho Európanom v porovnaní s Američanmi často chýbajú aj dalšie kľúčové ingrediencie úspechu – ambície, rýchlosť a tzv. global mind set.

„Definícia úspechu je v USA oveľa väčšia. Americkí founderi sa zvyčajne snažia vybudovať globálnu spoločnosť a snívajú o ovládnutí sveta. Tí európski sa zatiaľ uspokoja s miestnym alebo regionálnym úspechom.“

Chris Burry, USMAC

Na štarte super-šprintu stojí marketing a sales

Americké startupy súťažia na obrovskom trhu a sú schopné rozbehnúť sa veľmi rýchlo, aj keď ponúkajú produkt alebo službu nižšej kvality než ich európski kolegovia. Produkt aj biznis model startupu sa menia za pochodu na základe feedbacku od prvých používateľov.

Do obchodu a marketingu investujú výrazne viac, než sme zvyknutí v Európe. „U nás sa na začiatku startupu investuje väčšina peňazí do vývoja produktu a len malá časť do obchodu a marketingu, a to v pomere zhruba 80 ku 20. V Spojených štátoch je ten pomer obrátený,“ potvrdzuje Robert Soudný, CEO startupu wflow.com, ktorý sa v rámci minuloročného SVA zúčastnil intenzívneho tréningu priamo v San Franciscu.

Ochota riskovať

Riziko je súčasťou amerického startupového ekosystému nielen z pohľadu samotných inovatívnych firiem, ale aj investorov. „Európski capital venture investori nie sú pod takým tlakom robiť rýchle rozhodnutia, takže aj ich ochota podstupovať riziko je podstatne menšia,“ popisuje rozdiely Vítek Šubert zo startupového inkubátora Unicorn Attacks, ktorý je ďalším z mentorov a architektov SVA. Zároveň však dodáva, že ekonomické spomalenie posledných rokov dynamiku amerického startupového prostredia trochu utlmilo a pre európskych inovátorov je teraz o niečo jednoduchšie preniknúť na zaoceánsky trh.

Viac ako len jazyk

Mladé inovatívne a technologické firmy sú dnes už neoddeliteľnou súčasťou americkej ekonomiky. Aj preto môže byť toto prostredie pre európske startupy také inšpiratívne – musíte ho však správne pochopiť, a to vrátane všetkých jeho odlišností.

„Startupy, ktoré chcú expandovať do zahraničia, často nerozumejú svojmu cieľovému trhu. Jeho špecifiká vnímajú skôr ako jazykové a legislatívne rozdiely a podceňujú pritom základné informácie o tom, ako tamojší ľudia rozmýšľajú a reagujú, čo je z hľadiska škálovania absolútne kľúčové.“

Vítek Šubert, CEO Unicorn Attacks

Jedinečnú možnosť získavať informácie, učiť sa priamo v americkom Silicon Valley a získať cenné kontakty slovenským startupom teraz ponúka bezplatný program Silicon Valley Accelerator, ktorý pripravuje Seed Starter spolu s partnermi USMAC, Visa a Unicorn Attacks.

Má váš startup globálny presah? Máte na to ustáť americkú spätnú väzbu?

IT'S THE FINAL COUNTDOWN... 

Prihlášky do Silicon Valley Acceleratora môžete podať do 10. marca 2023. 

Blog a novinky

Pri tejto jazde zabudnite na záchrannú brzdu! Silicon Valley Accelerator vás pripraví na globálny trh

Čo čaká slovenské startupy v roku 2023? Kríza prinesie príležitosti, ale aj tvrdšie vyjednávania