Čo čaká slovenské startupy v roku 2023? Kríza prinesie príležitosti, ale aj tvrdšie vyjednávania

STARTUPY  9. 1. 2023

Rok 2023 predstavuje okrem spomalenia hospodárskeho rastu aj nové výzvy pre inovácie. Zástupcov domáceho startupového prostredia sme sa opýtali na ich prognózu a položili sme im nasledujúce otázky:

 1. Čo by ste poradili mladým inovatívnym firmám, ktoré začínajú v roku 2023 s podnikaním?
 2. Ktoré odvetvie je najviac „hladné“ po inováciách a kde očakávate najväčší boom startupov v roku 2023?
 3. Ako ovplyvní slovenské startupy spomalenie ekonomiky, ktoré nás v roku 2023 pravdepodobne zasiahne?
 4. Očakávate, že sa Slovensko v roku 2023 dočká svojho prvého „jednorožca“? Prečo?

Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Startera Slovenskej sporiteľne

 1. Nezabudnite na zákazníka a problém, s ktorým mu chcete pomôcť. To by malo byť „alfou a omegou“ vášho podnikania. Stretávame sa s tým, že mladé podniky majú perspektívny produkt, ale nemajú veľmi jasnú predstavu o veľkosti trhu. Takisto ešte nevedia, ako oslovia a následne privedú potenciálnych zákazníkov do bodu, keď sa rozhodnú používať ich riešenie a budú ochotní zaň zaplatiť.
 2. Celé Slovensko je „hladné“ po inováciách. V porovnaní s ostatnými sú Slováci ochotní vyskúšať novinky a rýchlo si ich osvojiť, napríklad ak zistia, že im uľahčujú život. Inovácie sú možné vo všetkých odvetviach – len tak môžeme byť menej náchylní na výkyvy, ktorým v súčasnosti čelíme.
 3. Práve inovácie dokážu často využiť krízu vo svoj prospech. Bude potrebné ešte viac sa zamerať na sales; predať bude o niečo ťažšie ako v rokoch relatívneho pokoja a prosperity. Na druhej strane si nemyslím, že bude problém s financovaním, v regióne strednej a východnej Európy je dostatok investorov, ktorí sú ochotní alokovať investície do pre-seed a seed projektov. Naopak, budú konzervatívnejší v ďalších investičných kolách, kde sú investované prostriedky násobne vyššie – tam budú očakávať funkčné a ziskové biznis modely, nebude im stačiť rastúci počet používateľov, ako to bolo najmä v technologickom sektore v posledných rokoch.
 4. Som k tomu trochu skeptický, podľa mňa ho budeme ešte chvíľu hľadať, ale raz sa objaví aj na Slovensku. Myslím si, že pre Slovensko je lepšie mať viac menších, ale zdravých a inovatívnych firiem, ktoré sa dokážu presadiť aj za hranicami Slovenska. To je náš cieľ. Ak však pomôžeme vzniku slovenského jednorožca, samozrejme to poriadne oslávime.

Jana Herichová, managing director startupu JobAngels

 1. Od začiatku je potrebné myslieť na škálovateľnosť, slovenský trh je malý. Je potrebné hľadať poradcov – či už individuality na trhu, alebo entity ako Seed Starter a jeho aktivity. Nebojte sa okamžite zapojiť do Seed Startera Slovenskej sporiteľne a naštartujte svoju víziu čo najskôr.
 2. Healthcare, poľnohospodárstvo a, samozrejme, IT.
 3. Jednoznačne priamo úmerne v raste. Takáto ekonomická zmena je však prirodzene aj príležitosťou na hľadanie efektívnejších riešení, takže inovatívne startupy môžu byť úspešné. Investori budú pri investovaní opatrnejší, due diligence bude pre začínajúce podniky náročnejšia, budú sa viac zaoberať škálovateľnosťou produktu či služby a návratnosťou investícií.
 4. Ak sa naplnia prognózy o nástupe recesie a spomalení ekonomiky, potom tento rok skôr nie ako áno. Dúfame však, že to bude práve JobAngels, aj keď to nebude ešte v roku 2023. 😊 Inovácie v oblasti hiringu sú nevyhnutné práve z dôvodu dlhodobého nedostatku talentov a potreba odlíšiť sa medzi vysokou konkurenciou ponúkaných pracovných miest tlačí práve na potrebu budovania employee brandingu a správneho targetingu pasívneho kandidáta.

Vlado Eliáš, CEO startupu Eatster

 1. Kríza znamená príležitosť. V posledných rokoch sme prežívali jednu krízu za druhou. Zamyslite sa nad problémami, ktoré tieto krízy prinášajú, a hľadajte pre ne rýchle, ale účinné riešenia.
 2. Intuícia mi hovorí, že to bude práve digitalizácia procesov z dôvodu nedostatku kvalifikovaného personálu a potreby optimalizovať náklady alebo ekologické projekty – napríklad tie, ktoré pomôžu pri prechode na zelenú energiu.
 3. Startupy podľa môjho názoru znížia investície do vývoja alebo plánovanej expanzie a viac sa zamerajú na posilnenie trhov, na ktorých v súčasnosti pôsobia. Pre toto odvetvie to určite nie je ideálne, ale v čase obmedzeného kapitálu z VC fondov bude potrebné generovať najmä čísla, nie vízie.
 4. Asi sa nechajme radšej prekvapiť, nech nič nezakríknem. 😊

Peter Kolesár, partner poradenskej spoločnosti CIVITTA

 1. Začnite čo najskôr hovoriť so zákazníkmi a získavať spätnú väzbu z trhu.
 2. Zamyslel by som sa nad súčasnou krízou, v ktorej je obrovská šanca, že vzniknú ambiciózne technologické firmy, ktoré budú riešiť skutočné problémy ekonomiky a spoločnosti. To znamená, že by som očakával aktivitu zakladateľov nových firiem v oblasti bezpečnosti, energetiky, energetickej efektívnosti a zdravotníctva.
 3. Individuálni investori budú obozretnejší, ale apetít fondov rizikového kapitálu po kvalitných „early stage“ projektoch sa u nás pravdepodobne nezmení, pretože peňazí je veľa a dobrých firiem málo. Situáciu môžu skomplikovať väčšie kolá so zahraničnými investormi, ktorí môžu byť opatrnejší. Bude tu tlak na financovanie a znižovanie nákladov, aby sa predĺžila schopnosť firmy prežiť ťažšie časy a konzervatívnejšie správanie zákazníkov.
 4. Určite uvidíme niekoľko pekných exitov a tiež raisovanie peňazí pri vysokých valuáciách. Nie je však až také dôležité, či a kedy sa objaví jednorožec, dôležité je vidieť kritické množstvo škálujúcich startupov a nové vzory úspešných technologických podnikateľov, ktorí časť svojich peňazí a energie vracajú späť do ekosystému. To zasa môže pomôcť naštartovať novú vlnu podnikavcov.

Blog a novinky

Viac kapitálu, celkový posun vpred. Odborníci hodnotia startupový rok 2022

Startup Bootcamp nastavil startupom zrkadlo, do ktorého nie je ľahké sa pozrieť