Rok 2023 predstavuje okrem spomalenia hospodárskeho rastu aj nové výzvy pre inovácie. Zástupcov domáceho startupového prostredia sme sa opýtali na ich prognózu a položili sme im nasledujúce otázky:

  1. Čo by ste poradili mladým inovatívnym firmám, ktoré začínajú v roku 2023 s podnikaním?
  2. Ktoré odvetvie je najviac „hladné“ po inováciách a kde očakávate najväčší boom startupov v roku 2023?
  3. Ako ovplyvní slovenské startupy spomalenie ekonomiky, ktoré nás v roku 2023 pravdepodobne zasiahne?
  4. Očakávate, že sa Slovensko v roku 2023 dočká svojho prvého „jednorožca“? Prečo?

Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Startera Slovenskej sporiteľne

  1. Nezabudnite na zákazníka a problém, s ktorým mu chcete pomôcť. To by malo byť „alfou a omegou“ vášho podnikania. Stretávame sa s tým, že mladé podniky majú perspektívny produkt, ale nemajú veľmi jasnú predstavu o veľkosti trhu. Takisto ešte nevedia, ako oslovia a následne privedú potenciálnych zákazníkov do bodu, keď sa rozhodnú používať ich riešenie a budú ochotní zaň zaplatiť.
  2. Celé Slovensko je „hladné“ po inováciách. V porovnaní s ostatnými sú Slováci ochotní vyskúšať novinky a rýchlo si ich osvojiť, napríklad ak zistia, že im uľahčujú život. Inovácie sú možné vo všetkých odvetviach – len tak môžeme byť menej náchylní na výkyvy, ktorým v súčasnosti čelíme.
  3. Práve inovácie dokážu často využiť krízu vo svoj prospech. Bude potrebné ešte viac sa zamerať na sales; predať bude o niečo ťažšie ako v rokoch relatívneho pokoja a prosperity. Na druhej strane si nemyslím, že bude problém s financovaním, v regióne strednej a východnej Európy je dostatok investorov, ktorí sú ochotní alokovať investície do pre-seed a seed projektov. Naopak, budú konzervatívnejší v ďalších investičných kolách, kde sú investované prostriedky násobne vyššie – tam budú očakávať funkčné a ziskové biznis modely, nebude im stačiť rastúci počet používateľov, ako to bolo najmä v technologickom sektore v posledných rokoch.
  4. Som k tomu trochu skeptický, podľa mňa ho budeme ešte chvíľu hľadať, ale raz sa objaví aj na Slovensku. Myslím si, že pre Slovensko je lepšie mať viac menších, ale zdravých a inovatívnych firiem, ktoré sa dokážu presadiť aj za hranicami Slovenska. To je náš cieľ. Ak však pomôžeme vzniku slovenského jednorožca, samozrejme to poriadne oslávime.