Faily, ktoré vás zavedú do údolia smrti – 2. časť

STARTUPY  30. 1. 2024

„Veľa founderov žije v mylnej predstave, že všeliekom je zamestnať dobrého obchodného riaditeľa. To však zvyčajne končí rozčarovaním oboch strán. Ak ako founder nedokážete sami zdvihnúť telefón a predať svoj produkt, nemôžete vybudovať skvelú firmu.“

Ondřej Synovec, CEO a founder startupu Signi