Bez inovatívnych ľudí spoločnosť rýchlo zaostáva. Seed Starter chce prilákať slovenské talenty miznúce v zahraničí

STARTUPY  3. 11. 2022

Domáce startupové prostredie dlhodobo čelí „odlivu mozgov“ – zo Slovenska odchádzajú nielen absolventi vysokých škôl, ale aj ich budúci študenti. Mladí nádejní Slováci rozbiehajú svoj biznis najmä v Českej republike, pre podnikanie na Slovensku im chýba motivácia, ústretovejšie startupové prostredie a v dôsledku toho aj lokálne pozitívne vzory v podobe úspešných startupov. Aj preto vznikol Seed Starter Slovenskej sporiteľne.   


České vysoké školy nemusia o talenty súperiť s tými slovenskými, pre mnohých študentov je odchod do Českej republiky jasnou voľbou. Podľa údajov Domu zahraničnej spolupráce (DZS) študovalo vlani v ČR takmer 21-tisíc Slovákov. Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí stoja za zaujímavými nápadmi a inováciami – ich prelomové projekty sa však rodia mimo slovenskej startupovej scény.

Viac ako 70 % zakladateľov startupov má vysokoškolské vzdelanie.

CZ Startup Report 2020

„Odchod vzdelaného ľudského kapitálu vnímame na Slovensku dlhodobo ako problém, ktorý sa negatívne odráža v celom podnikateľskom prostredí. V prípade inovatívnej startupovej scény je odliv mozgov pochopiteľne ešte citeľnejší,“ hovorí Michal Vanovčan, výkonný manažér nového programu Seed Starter Slovenskej sporiteľne.

„Funkčná podnikateľská infraštruktúra je veľmi dôležitá pre celú slovenskú spoločnosť, preto poskytujeme firmám širokú škálu podpory,“ dodáva Vanovčan s tým, že startupy sú špecifickou oblasťou a vyžadujú si ešte komplexnejšiu starostlivosť.  Seed Starter a jeho podpora inovácií chce zo Slovenska urobiť miesto, kde budú podnikaví študenti a ich nápady vítaní a kde sa budú chcieť predovšetkým sami realizovať.

„Pokiaľ nedôjde k zmene, Slováci budú aj naďalej prezentovať svoj ‚elevator pitch‘ v českom výťahu.

Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Starteru Slovenskej sporiteľne

Viac projektov začínajúcich doma na Slovensku

Slováci majú zaujímavé nápady aj podnikateľského ducha, chýba im však ústretovejšie prostredie a celková podpora v ich realizácii. Mohli by sme nájsť mnoho príkladov, keď inovácie a nápady šikovných „slovenských mozgov“ obohatili zahraničný trh a späť na Slovensko sa v lepšom prípade dostali až v rámci svojej expanzie. Tento fenomén sa začína už odlivom vysokoškolákov.

Typickým príkladom sľubne sa rozvíjajúceho startupu s koreňmi na Slovensku je Rekenber. Ten začiatkom tohto roka získal investíciu z programu Seed Starter, no v Českej republike. „Nápad na inovatívne riešenie a prvý biznis plán sa zrodil práve počas štúdia na vysokej škole v Českej republike. Malo zmysel začať podnikať tu, podmienky boli oveľa lepšie ako pri zakladaní startupu doma na Slovensku,“ hovorí spoluzakladateľ spoločnosti Rekenber Peter Zvirinský.

Nielenže v slovenskom prostredí nevidel dostatočnú podporu pre startupy v ranom štádiu, dôležité bolo aj vlastné vybudované zázemie v ČR a úloha univerzity. „Keď to spojíte s dostupnosťou kapitálu a väčšou koncentráciou kvalifikovaných ľudí, človeku ani nenapadne, že by na Slovensku niečo rozbiehal,“ dodáva Zvirinský.

„Slovenský startupový ekosystém vzniká až v posledných rokoch a my sme sa rozhodli stať sa jeho aktívnou súčasťou.

Rastislav Blažej, výkonný manažér Seed Starteru Slovenskej sporiteľne

Prispieť k zlepšeniu

Seed Starter je program, ktorý ďaleko presahuje rámec bežnej finančnej podpory a edukácie.  „Naša podpora startupov vychádza z potrieb inovatívnych podnikov a je jedinečná najmä svojou komplexnosťou. Vybraným domácim startupom ponúkame nielen investície, ale aj toľko potrebný mentoring a spätnú väzbu, ktorá nevyhnutne predchádza finančnej podpore. Maximálna podpora v go-to-market fáze so sebou pre synergické projekty prináša aj možnosť využitia širokej platformy zákazníkov a partnerov Slovenskej sporiteľne,“ dodáva Michal Vanovčan s tým, že najbližším podujatím pre vybrané startupy bude workshop Startup Bootcamp na prelome novembra a decembra tohto roka.

„Nie je to len o prvotnom nápade a dokonalom produkte. Ak projekt nemá šancu obklopiť sa schopnými talentovanými ľuďmi, zvyčajne zanikne už v niektorej z raných fáz.“

Vítek Šubert, Unicorn Attacks, jeden z mentorov Startup Bootcampu

Odliv mozgov sa negatívne prejavuje nielen pri vzniku startupov, ale aj v ďalších fázach životného cyklu inovatívneho podniku. Dokazujú to aj dáta z Českej republiky, kde podľa Startup Report 2020 zápasí 47 % českých startupov práve s problémom dostatku ľudských zdrojov. Bohužiaľ, na Slovensku je bilancia ešte výrazne horšia, hoci presné dáta neexistujú.

Blog a novinky

Peter Krutil: Banky a startupy sa od seba môžu veľa naučiť

Startupový slovník pre pokročilých