Cenné kontakty a podnikateľské aha momenty. Čo ďalšie si zo Startup Bootcampu odniesli jeho účastníci?

STARTUPY  24. 6. 2024

Na konci mája sa v Bratislave konal už štvrtý Startup Bootcamp, ktorý tentoraz privítal 10 perspektívnych slovenských startupov. Účastníci mali opäť skvelú možnosť bezplatne získať nové podnikateľské zručnosti a vedomosti, ktoré výrazne posunuli ich ambície. Zároveň dostali aj príležitosť stretnúť sa nielen so skúsenými mentormi a ďalšími nádejnými podnikateľmi, ale predovšetkým aj s potenciálnym investorom v podobe zástupcov Seed Startera Slovenskej sporiteľne, ktorý celú akciu organizoval.

Pred začiatkom Startup Bootcampu mali účastníci rôzne očakávania, no všetci sa zhodli, že program naplnil, ba dokonca prekonal, ich predstavy. Počas dvoch intenzívnych tréningových dní sa venovali rôznym témam – od marketingu cez sales až po prezentačné zručnosti. Niektorých z nich sme po skončení poprosili o ich hodnotenie celej akcie a tu sú ich odpovede na naše otázky:

Aké očakávania ste mali pred začiatkom Bootcampu?

Tomáš Halász, CEO a co-founder TrollWall

Na Startup Bootcamp som sa prihlásil na základe odporúčania a očakával som, že sa budeme venovať základnému know-how, ktoré by mal startup na začiatku vedieť. Príjemne ma prekvapilo, že sa v prezentáciách išlo do hĺbky a súčasťou prednášok boli aj príklady z reálneho života startupu.
 

David Minárik, CEO a co-founder MADSPACE

Na Slovensku sme sa na tomto type programu zatiaľ nezúčastnili, takže Startup Bootcamp od Seed Startera bol náš prvý. Naše očakávania preto boli jednoduché: networking, dozvedieť sa niečo nové a zistiť, či má náš nápad perspektívu a potenciál v očiach ľudí, ktorí sú z úplne iných segmentov a danú problematiku nepoznajú.

Kristína Tašká, founder ZOO Logical

Pred Startup Bootcampom som očakávala, že si odtiaľ odnesiem cenné rady a poznatky od skúsených odborníkov. Tiež som bola rada za možnosť prezentovať náš startup a získať konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá nám pomôže zlepšiť náš pitch deck.

Aké nové zručnosti alebo vedomosti ste získali počas Startup Bootcampu, ktoré považujete za najcennejšie?

Tomáš Halász, CEO a co-founder TrollWall

Ťažko vybrať jednu najcennejšiu, keďže každá z tém bola dôležitá. Mne osobne dali asi najviac prednášky o financiách, marketingu a salese.

David Minárik, CEO a co-founder MADSPACE

Riadenie sales procesu. Na prednáškach Vítek Šubert naozaj skvelo vysvetlil, ako by mal predaj pri startupoch fungovať. Používal praktické príklady a ku každej jednej veci dal aj odôvodnenie. Vďaka tomu sme získali skvelý prehľad o tom, ako máme robiť sales efektívne.
 

Kristína Tašká, founder ZOO Logical

Naučila som sa lepšie formulovať a prezentovať náš pitch deck, lepšie som si sformulovala value proposition a lepšie som pochopila optiku investorov na finančné plánovanie startupu.

Plánujete implementovať niektoré z poznatkov do svojho biznisu?
Ak áno, ktoré?

Tomáš Halász, CEO a co-founder TrollWall

Hneď počas Startup Bootcampu som na základe feedbacku zmenil pitch deck. Zároveň už aplikujem zmeny v sales tíme.

David Minárik, CEO a co-founder MADSPACE

Určite áno, ako som spomínal, dostali sme skvelé informácie o salese, ktoré určite zužitkujeme. Taktiež sme získali cenné vedomosti a informácie o marketingu a o tom, ako fungujú jednotlivé fázy financovania od pre-seed až po Series A. Vďaka tomu sa budeme vedieť oveľa lepšie orientovať aj v týchto oblastiach. 

Kristína Tašká, founder ZOO Logical

Plánujem do nášho biznisu implementovať viacero poznatkov, najmä z oblasti obchodu (napr. skvalitnenie CRM) a z finančného plánovania. Tiež sa chystáme upraviť náš pitch deck podľa spätnej väzby, ktorú sme dostali, aby bol ešte presvedčivejší pre potenciálnych investorov. Na základe prednášky právnikov z advokátskej kancelárie Taylor Wessing sme sa rozhodli zaregistrovať ochrannú známku v celej EÚ. 
 

Aký bol váš najväčší aha moment, prípadne najväčšia výzva, s ktorou ste sa počas Startup Bootcampu stretli?

Tomáš Halász, CEO a co-founder TrollWall

Aha moment bolo vysvetlenie novej reality fundraisingu pre startupy, tzn. ako sa zmenšil prístup ku kapitálu a valuácie startupov.

David Minárik, CEO a co-founder MADSPACE

Najväčším aha momentom bola asi informácia, že čím sú veci jednoduchšie, tým môžu byť údernejšie a efektívnejšie. Veľa zaujímavých zmien sme v tomto smere následne spravili v našej komunikácii ohľadne toho, čo robíme. Najväčšou výzvou bolo asi pochopiť, akým spôsobom uvažuje protistrana (investori) a vedieť sa tomu prispôsobiť, resp. využiť poznanie ich pohľadu v náš prospech.

Kristína Tašká, founder ZOO Logical

Môj najväčší aha moment bol, keď som si uvedomila, akou odlišnou optikou sa investori pozerajú na finančné riadenie startupov. Ďalším bola prednáška právnikov z Taylor Wessing, keď som si povedala, že toto predsa musím mať už dávno hotové! Najväčšou výzvou bolo prijať a implementovať konštruktívnu kritiku do nášho pitch decku, pretože niekedy je ťažké pozrieť sa na svoju prácu objektívne.

Odporučili by ste ostatným začínajúcim podnikateľom účasť na Startup Bootcampe?
Ak áno, prečo?

Tomáš Halász, CEO a co-founder TrollWall

Na začiatku startupu je toľko rôznych tém, v ktorých treba mať prehľad, že to foundera môže až odradiť. Startup Bootcamp ponúkol počas dvoch dní solídny základ v každej potrebnej oblasti, spolu s realistickým zhodnotením situácie konkrétne pre začínajúce slovenské či české startupy. Tieto dva dni ušetria mesiace samoštúdia a mnoho drahých chýb.

David Minárik, CEO a co-founder MADSPACE

Určite áno, odporučil by som tento event každému začínajúcemu startupu z viacerých dôvodov: získajú cenné informácie, ku ktorým sa nemajú šancu dopracovať inou cestou, získajú pohľad skúsených ľudí, ale aj laikov na svoj produkt, a, samozrejme, networking... Všetky tieto veci majú veľmi pozitívny vplyv na to, ako bude startup ďalej pokračovať.

Kristína Tašká, founder ZOO Logical

Určite by som odporučila ostatným začínajúcim podnikateľom účasť na Startup Bootcampe! Je to skvelá príležitosť získať cenné rady a spätnú väzbu od odborníkov, nadviazať kontakty s inými startupmi a naučiť sa novým zručnostiam. 

A toto sú startupy, ktoré sa rozhodli urobiť krok vpred a využili príležitosť predstaviť svoje riešenie investorovi na štvrtom Startup Bootcampe, ktorý sa konal 30. a 31. mája 2024:

  • ZOO Logical
  • MADSPACE
  • TrollWall
  • Widen (t. č. spin-off Threshold Capital)
  • Rootie.eu
  • NOVUMA
  • Lumi
  • Firmate
  • Licitor development
  • Cerebria Tech

Nabudúce to môžete byť aj vy!

Fotogaléria

Blog a novinky

Navigácia vo svete investícií: cap table a convertible note   

Seed Starter posúva vpred ďalší nádejný startup Vestberry