Startupy v roku 2024: Akým výzvam čelia a na akých trendoch sa oplatí surfovať?

STARTUPY  8. 1. 2024

Vo svete podnikania so sebou nový rok vždy prináša určitú neistotu a množstvo otázok týkajúcich sa budúcnosti a v turbulentnom prostredí startupov a technologických inovácií to platí dvojnásobne. Prostredníctvom ľudí, ktorí sú súčasťou startupového ekosystému, sme sa pokúsili nazrieť do krištáľovej gule – ich pohľad ponúka jedinečnú perspektívu a predstavu o tom, ako by mohol vyzerať startupový rok 2024.

Našim respondentom sme položili tieto 3 otázky:

  1. Ktoré faktory budú mať podľa vás tento rok najväčší vplyv na rozhodovanie investorov?
  2. Existuje konkrétna téma alebo odvetvie, v ktorom očakávate výrazný priestor pre rast inovácií?  
  3. Čo by ste priali domácim founderom do roku 2024?

1. Ktoré faktory budú mať podľa vás tento rok najväčší vplyv na rozhodovanie investorov?

Jana Dusheke, investment manager Seed Starter

Neočakávam zásadnú zmenu v tom, ako budú investori hodnotiť atraktivitu investícií. Dôraz sa bude naďalej klásť na osobnosť founderov, dlhodobý potenciál ziskovosti biznis modelu a škálovateľnosť.

Jaroslav Baier, právnik advokátskej kancelárie Havel and Partners

V prípade early-stage investovania to bude zdravý a udržateľný biznis model a niečo, čo sa nazýva „unit economics“. Samozrejme, požiadavka globálnej škálovateľnosti zostáva. A netreba, prosím, zabúdať na silný tím founderov, ktorý je najmä v počiatočných fázach rozhodujúcim elementom úspechu. VC investície sú vo svojej podstate investíciami do ľudí. 

Marek Zámečník, CEO Vestberry

Investori sa budú oveľa viac pozerať na to, či je biznis model startupu dlhodobo udržateľný, než na to, či dokáže veľmi rýchlo rásť za hocijakú cenu. Kapitál je drahší, a preto žiadny startup nemá istotu ďalšieho investičného kola. Práve startupy so zdravým biznis modelom a metrikami dokážu prežiť krízové obdobia.

Peter Laubert, COO a co-founder Blockmate

Tržby a konkretizovaný plán, ako sa k nim dostať alebo ich zvýšiť. A stále sa nevytratí sila dobrého príbehu.

2. Existuje konkrétna téma alebo odvetvie, v ktorom očakávate výrazný priestor pre rast inovácií?  

Jana Dusheke, investment manager Seed Starter

Myslím si, že je to oblasť medical a tiež „E“ v rámci ESG, teda hľadanie riešení pre naše environmentálne výzvy.

Jaroslav Baier, právnik advokátskej kancelárie Havel and Partners

Venture capital, rovnako ako každé iné odvetvie, podlieha trendom, takže v súčasnosti sme svedkami silného nástupu generatívnej AI, čo je trend, ktorý bude v nasledujúcich rokoch nepochybne silnieť. Na trhu vidíme, ako sa fondy rizikového kapitálu začínajú okolo tejto oblasti konsolidovať, a niektoré dokonca uvádzajú, že to bude ich hlavné investičné zameranie. Na začiatku to budú najmä projekty, ktoré dokážu zjednodušiť repetitívne práce. No a my, právnici, sme prví na rade, pričom už existujú nástroje, ktorých výstupy sú – ako by som to povedal – veľmi, veľmi dobré.

Marek Zámečník, CEO Vestberry

Umelá inteligencia bude aj naďalej odvetvím, do ktorého bude smerovať veľké množstvo rizikového kapitálu. Je to technológia, ktorá ovplyvňuje úplne všetky odvetvia a sme len na začiatku jej komercializácie. Vďaka umelej inteligencii vznikne veľa príležitostí na inovácie.

Peter Laubert, COO a co-founder Blockmate

Nemyslím si, že existuje odvetvie, ktoré by nečakal výrazný priestor na inováciu. Neverím, že by v neustále sa zrýchľujúcom svete, v ktorom sa jednotlivé inovácie zrážajú a pozitívne ovplyvňujú, bola akákoľvek časť ľudskej činnosti odtienená od týchto vplyvov.

3. Čo by ste priali domácim founderom do roku 2024?

Jana Dusheke, investment manager Seed Starter

Rok plný nových príležitostí a hojnosti úspechov.

Jaroslav Baier, právnik advokátskej kancelárie Havel and Partners

Sám som founderom, takže viem, aké ťažké je vybudovať vlastný startup, čo všetko musíte obetovať a s akým rizikom sa zahrávate. Takže by som im prial, aby túto náročnú úlohu, ktorú si vybrali, v zdraví zvládli, priniesla im cenné životné skúsenosti a celkovo ich posunula vpred. Tiež aby nezabúdali odpočívať, pretože oddýchnutý founder je pre seba a všetkých okolo cennejší než vyhorený. A, samozrejme, by som im chcel popriať, aby našli product-market fit s dobrým tímom a potom investície prídu samé. Šikovných ľudí je vlastne veľmi málo a peňazí je veľa.  

Marek Zámečník, CEO Vestberry

Nespoliehajte sa na to, že v nasledujúcich dvoch rokoch dokážete fundraisovať veľké investičné kolá. Zamerajte sa na nastavenie svojho biznis modelu tak, aby v ňom bola aj vidina tzv. break-even pointu (bodu zlomu).

Peter Laubert, COO a co-founder Blockmate

Dobrý čuch na dobrý biznis, odvahu a silu na jeho rozvinutie a veľký kus šťastia.

4.  Považujete spojenie startupu so silnou korporáciou za cestu k úspechu? Prečo?

Peter Laubert, COO a co-founder Blockmate

Ak zapadne veľa pohyblivých častí, je to určite jedna z možných ciest k úspechu. Netreba však zabúdať, že tak ako všade, kde je príležitosť, je aj riziko. Ak si však veci sadnú správne, profitujú z toho obe strany – startup získa skratku k trhu, znalostnej báze a kapacite, ktorú by sám nemal možnosť v danej fáze dosiahnuť, a korporácia zapálený tím, ktorý prináša inovačnú príležitosť, ktorá vzniká oslobodená od korporátnych procesov, a preto sa vie rýchlo iterovať a kultivovať.

Jaroslav Baier, partner advokátskej kancelárie Havel & Partners

Určite áno, ak je od začiatku dobre nastavená. Môže to byť obojstranne výhodné partnerstvo. Startup sa môže dostať k širokému spektru zákazníkov, prípadne získať rýchlu spätnú väzbu na svoje produkty, zatiaľ čo korporácia sa učí rýchlo implementovať nové služby do svojho portfólia, aby bola v predstihu a stále mohla svojim klientom poskytovať to najlepšie, čo je na trhu. Nie veľmi často spomínaným dôvodom pre investovanie je aj to, že korporácie si investíciou kupujú podnikavých a kreatívnych ľudí, ktorých by inak veľmi ťažko zamestnali.

Marek Zámečník, CEO Vestberry

Myslím si, že je prospešné, aby korporácie investovali do startupov, pretože to vytvára zdravý vzťah pre obe strany. Korporácie majú prístup k novým technológiám a môžu inovovať prostredníctvom mladých firiem. Na druhej strane startupy získajú prístup k zákazníckej báze a ich vstup na trh s inováciami je efektívnejší.

Blog a novinky

3 pohľady na slovenské startupy za rok 2023

Faily, ktoré vás zavedú do údolia smrti