Startupy v roku 2024: Akým výzvam čelia a na akých trendoch sa oplatí surfovať?

STARTUPY  8. 1. 2024

Jana Dusheke, Seed Starter