Kontakty

Pre startupy

Jiří Skopový

leader programu
Seed Starter CZ

seed@csas.cz

 

Pre médiá

Marta Cesnaková

Marta Cesnaková

oddelenie korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne

press@slsp.sk

Pre investorov

Chcete investíciou podpodporiť niektorú zo začínajúcich firiem, ale neviete, ktorú si vybrať?
Radi vám zašleme prehľad aktuálne inkubovaných startupov.

Kontakt

SLSP Seed Starter, s.r.o.
Tomášikova 48
832 01
Bratislava
Slovenská republika