Prvá investícia je tu! Seed Starter Slovenskej sporiteľne vstupuje do SmartHead

STARTUPY  5. 9. 2023

Seed Starter Slovenskej sporiteľne získal 7 % podiel v inovatívnom slovenskom startupe SmartHead. Ten sa zameriava na udržateľnosť a ponúka jednoduchý nástroj na komplexný ESG reporting. Slovenská sporiteľňa plánuje ponúknuť v rámci podpory podnikania na Slovensku toto riešenie svojim korporátnym klientom a stredne veľkým firmám, čím výrazne zjednoduší a zefektívni ich aktivity v oblasti udržateľnosti.

 

Investícia Seed Startera do podielu v dynamicky sa rozvíjajúcom startupe je začiatkom hlbšej spolupráce, vďaka ktorej by sa inovatívny softvér mohol stať novým nástrojom pre firemných klientov banky. „Spolupráca so SmartHead je dôkazom toho, že hľadáme predovšetkým projekty so silnou víziou a dlhodobým potenciálom, ktoré sú zároveň prepojené so strategickými cieľmi našej banky,“ hodnotí začiatok novej spolupráce Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Startera Slovenskej sporiteľne.

„Spojenie korporácie a mladej inovatívnej firmy nie je len o samotnej investícii, ale aj o možnostiach, ktoré môžete vytvoriť pre jej ďalší rast.“

Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Startera Slovenskej sporiteľne

 

Spojenie so startupom SmartHead ukazuje, že Seed Starter sa nezameriava len na fintech inovácie. Ako tvrdí Michal Vanovčan, práve komplexná podpora inovácií a vytváranie vhodného prostredia pre ich ďalší rozvoj je jedným z hlavných cieľov Seed Startera. 

Spoločenská zodpovednosť ako súčasť riadenia podniku

SmartHead pôsobí v oblasti udržateľnosti a je jednoduchým nástrojom na spravovanie a riadenie ESG postupov. Aplikácia SmartHead na data management a reporting umožňuje centralizovanú správu komplexných ESG metrík. Zároveň pomáha firmám naďalej jednoducho pracovať s dátami, a to nielen interne v rámci firmy, ale aj externe smerom k jednotlivým zainteresovaným stranám. Svojim zákazníkom tak ponúkajú nielen správu dát, ale aj profesionálne poradenstvo v oblasti stratégie udržateľnosti.

„Firmám chýbajú účinné nástroje na riadenie, monitorovanie a reportovanie ESG postupov – služba od SmartHead im pomáha na jednom mieste zjednotiť dáta.“

Veri Osvald, CEO SmartHead

Kontakty, užitočnú spätnú väzbu a cenné skúsenosti potrebné pre ďalší rýchly rast a expanziu získal SmartHead aj počas dynamickej akcelerácie v USA – bol totiž jedným zo siedmich startupov, ktoré sa zúčastnili americkej časti Silicon Valley Accelerator vol.2.

Nový nástroj pre firemných klientov banky

Z novej investície budú profitovať aj klienti Slovenskej sporiteľne, ktorí budú mať čoskoro možnosť vyskúšať si riešenie SmartHead. Inovatívny a komplexný prístup startupu výrazne uľahčuje pochopenie i prácu v oblasti udržateľných aktivít. 

„So SmartHead môže spolupracovať akákoľvek spoločnosť, ktorá chce transparentnejšie a efektívnejšie komunikovať svoje aktivity a vytvárať tak silnejšie väzby so svojimi zákazníkmi, zamestnancami alebo partnermi. Naše riešenie je možné prispôsobiť potrebám jednotlivých klientov.“

Veri Osvald, CEO SmartHead

Príležitosť pre slovenské inovácie 

Vzájomná synergia tohto startupu a banky otvára zároveň veľký priestor na škálovanie. SmartHead totiž získal investíciu vo výške 10 % aj od Seed Startera Českej spořitelny, čo znamená možnosť škálovať hneď v dvoch krajinách skupiny Erste s veľkým potenciálom expanzie aj do ďalších krajín, kde skupina pôsobí.

V súčasnosti okrem Slovenska a Českej republiky pôsobí startup v Poľsku, Dánsku, Portugalsku, Slovinsku a Veľkej Británii. Prostredníctvom platformy SmartHead riadia udržateľnosť svojho podnikania aj spoločnosti v USA či na Blízkom východe.

Blog a novinky

Vzor ideálneho pitch decku s radami od úspešných founderov
 

Slovenské startupy z pohľadu amerických investorov: Ako ich vnímajú?