Seed Starter rastie v rámci skupiny Erste: Bude pomáhať aj sľubným startupom v Rumunsku

STARTUPY  1. 12. 2023

Program Seed Starter, ktorý vznikol pred tromi rokmi pod hlavičkou Českej sporiteľne, mieri do Rumunska – cieľom novovytvoreného programu BCR Seed Starter je podpora rumunských startupov. Inovácie a riešenia, ktoré sa zrodia v tamojšom ekosystéme, môžu byť využité v spolupráci s finančnou inštitúciou a otvoriť im cestu ku klientom banky. Z rozšírenia osvedčeného konceptu môže profitovať aj Slovenská a Česká sporiteľňa – niektoré inovácie z rumunského prostredia môžu byť prínosom aj pre ostatné banky skupiny Erste a ich klientov. 

 

Po minuloročnej úspešnej expanzii na Slovensko rozširuje Seed Starter svoju pôsobnosť do Rumunska. Spustenie programu oznámila Banca Comercială Română (BCR). „BCR Seed Starter otvára novú kapitolu rumunského bankového sektora, keďže ide v Rumunsku o prvý CVC program spustený bankou. Umožní startupom spolupracovať, testovať, vyvíjať a integrovať riešenia, ktoré prinášajú banke a jej klientom pridanú hodnotu,“ hovorí Carmen Dibus, CEO BCR Seed Startera, a dodáva, že práve v hodnote venture kapitálových investícií Rumunsko v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami výrazne zaostáva.

BCR Seed Starter plánuje v nasledujúcich piatich rokoch investovať do miestnych startupov 5 miliónov eur. Program im však nebude poskytovať len finančné investície, ale aj dlhodobú komplexnú podporu vo forme inkubácie a akcelerácie.

Úspechy programu Seed Starter zaujali skupinu Erste

Banca Comercială Română sa po Slovenskej sporiteľni stáva treťou bankou skupiny Erste, ktorá prichádza s podporou nádejných technologických inovácií. Doterajšie výsledky Seed Startera získali pozitívny ohlas v celej skupine Erste a bolo len otázkou času, kedy sa tento osvedčený model prenesie do ďalších krajín.

„Počas trvania programu sa nám podarilo nadviazať fungujúcu spoluprácu so všetkými zainvestovanými startupmi. Rozšírenie programu Seed Starter tak vnímam ako jasný signál smerujúci do rumunského startupového ekosystému – pre inovácie, ktoré majú synergiu s finančnou inštitúciou, môže byť BCR Seed Starter nielen investorom, ale aj silným partnerom na ceste k takmer trom miliónom klientov.“

Jiří Skopový, líder programu Seed Starter

Jednoduchšia expanzia startupov a prístup k novým klientom

Rozšírenie Seed Startera do ďalších krajín môže významne pomôcť aj škálovaniu už podporených startupov. „Prakticky všetkých osem startupov, do ktorých sme investovali, sa v blízkej budúcnosti chystá vstúpiť na ďalšie trhy, kde skupina Erste pôsobí. Vďaka prítomnosti programu vo viacerých krajinách bude pre ne expanzia na tieto trhy jednoduchšia,“ popisuje ďalšiu spoluprácu Jiří Skopový s tým, že rovnaká príležitosť na zahraničné škálovanie sa otvára aj pre startupy podporené BCR. 

„Investícia do nového riešenia so Seed Starterom je len začiatkom. Sú to práve možnosti reálnej spolupráce, rýchlej expanzie a škálovania, ktoré môžeme otvoriť nádejným slovenským startupom.“

Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Startera Slovenskej sporiteľne

Podpora startupov v celom regióne

Ako ukazujú príklady startupov SmartHead a Blockmate, fungovanie programu vo viacerých krajinách vytvára zároveň aj príležitosť pre spoločné investície.

„Vďaka expanzii Seed Startera do ďalších krajín tak bude možné podporiť startupy so silným potenciálom a synergiou pre finančnú inštitúciu aj formou spoluinvestícií z jednotlivých krajín.“

Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Startera Slovenskej sporiteľne

Aj toto je veľkou pridanou hodnotou celého programu. Prípadne sa ukáže, že pre rýchle škálovanie startupu má väčší potenciál iná banka zo skupiny Erste. Expanzia do nových oblastí a cezhraničná spolupráca tak môžu byť hnacou silou dynamického rozvoja a podpory inovácií v celom regióne.

Blog a novinky

Seed Starter: Rok inovácií a podpory pre slovenské startupy


Príklad startupu PalmApp ukazuje, ako Erste Group nahráva rýchlemu škálovaniu do zahraničia