Slovenské startupy z pohľadu amerických investorov: Ako ich vnímajú?

STARTUPY  1. 8. 2023

Americkí investori si čoraz viac uvedomujú potenciál európskych startupov a príležitosti, ktoré ponúkajú. V rámci Silicon Valley Accelerator vol. 2, ktorého sa zúčastnili startupy zo Slovenska, Českej republiky a Rumunska, mali európski founderi možnosť stretnúť sa aj s investormi z druhého brehu Atlantiku. Aký dojem v nich startupy zanechali a čím sa líšia od svojich amerických kolegov?

 

Nielen prednášky, ladenie pitch deckov a networking, ale aj priama spätná väzba od amerických investorov – aj to bolo súčasťou SVA vol. 2. Úprimný feedback a zaoceánsky uhol pohľadu posunul o krok vpred účastníkov akcelerátora, ale môže posunúť vpred aj váš startup.  

Aký pitch deck osloví amerických investorov?

Americkí investori sú otvorení novým technológiám a inováciám a majú aj hustejšiu sieť rizikového kapitálu či tzv. angel investorov. Majú aj vyššiu toleranciu voči riziku, kladú však dôraz na rýchly rast a vysokú návratnosť investícií. To je faktor, na ktorý by európski startupisti mali myslieť už pri príprave svojich pitch deckov. 

Angel investorka LouAnn Conner, mentorka so zameraním na strategické riadenia firiem a thought leadership, upozorňuje na častú chybu európskych founderov pri pitchingu, kde je veľký dôraz kladený na samotný produkt.

„Hoci ma, samozrejme, zaujíma aj produkt, ako angel investora ma oveľa viac zaujíma biznis. Founderi by mi preto mali vysvetliť najmä to, ako zarobia peniaze, a teda ako ich potom zarobím ja.“

LouAnn Conner, angel investor

 

Shashi Kumar z SK Telecom Americas a Brian Bordley z Berkley SkyDeck Fund – ďalší investori, s ktorými sa v rámci Silicon Valley Acceleratora tuzemskí startupisti stretli – poukazujú aj na ďalší dôležitý faktor pre zisk investície: „Podstatná je pre nás aj customer validation – softvér, služba alebo technológie, ktoré startup ponúka, musia mať trhový potenciál, schopnosť stať sa lídrom na trhu – ak nie na globálnom, tak aspoň na lokálnom, a mať skutočných zákazníkov, ktorí budú ich produkt kupovať.“

Vedieť predať svoj príbeh

LouAnn Conner vníma rozdiely medzi európskymi a americkými foundermi najmä v schopnosti „vedieť sa predať“. V tomto pohľade sa s ňou zhoduje aj Brian Bordley, ktorý Európanov vníma ako oveľa skromnejších: „Chápu, že nevedia všetko, a sú radi, ak im niekto poradí.“

„Vždy vítam, keď founderi do svojho pitchu zakomponujú aj to, ako im môžem k rozvoju biznisu pomôcť – nielen investíciou, ale aj mojimi znalosťami a skúsenosťami.“

LouAnn Conner, angel investor

„Američania vedia predať dobrý príbeh. V tomto sú Európania oveľa konzervatívnejší – nechcú rozprávať o tom, čo ešte neskúsili, boja sa na nás preniesť svoje vízie,“ hovorí LouAnn Conner a dodáva: „Je to škoda, pretože čo sa týka talentov a nápadov, určite v ničom za svojimi americkými kolegami nezaostávajú.“

Prečítajte si aj o tom, čo spôsobuje niektoré rozdiely medzi európskymi a americkými startupmi.

Mentor a investor Shashi Kumar s LouAnn súhlasí a hodnotí tohtoročných účastníkov SVA: „Videli sme veľmi dobré prezentácie a technologické riešenia, ktoré majú potenciál. Európski founderi sú navyše aj výborne jazykovo vybavení, čo je rozhodne veľké plus.“ 

Ziskom investície práca nekončí

Jim Connor, angel investor s bohatými skúsenosťami, opísal aj najčastejšie chyby, ktoré pozoruje u startupov, keď sa im podarí získať väčšiu investíciu: „Nechápu, že tieto peniaze sú určené na biznis valuation – aby získali viac zákazníkov a dosiahli míľniky, ktoré si vytýčili. Len čo im však na účte pristanú peniaze, majú tendenciu stratiť disciplínu a prestanú sa sústrediť na sales.“

„Veľký problém vidím v tom, že chcú zakladať obrovský biznis hneď na začiatku. Musia si však uvedomiť, že multimiliónový biznis tu nebude hneď prvý deň.“

Brian Bordley, partner Berkley SkyDeck Fund

Founderi by preto po získaní investície mali pracovať na vytvorení funkčného predajného modelu, nie sa vrhať do zamestnávania nových ľudí a práce na ďalších veciach. „Ono to chvíľu trvá, kým sa systém zabehne. To, čo je však vždy kľúčové, je dobre fungujúci sales, pretože ten rozhoduje,“ uzatvára Jim Connor.  

Americkí investori teda vnímajú európske startupy pozitívne a vidia v nich príležitosť pre svoj biznis. Aby ich však európski founderi oslovili, mali by vo svojich projektoch prichádzať s jasnou víziou a dôrazom na rýchly rast a návratnosť investície. 

 

Potrebujete pomôcť s prípravou ideálneho pitch decku, s ktorým môžete hrdo predstúpiť pred investora? Sledujte náš blog! Už čoskoro tu nájdete pitch deck template na stiahnutie.

 

Blog a novinky

Čo urobil škandál Theranos so Silicon Valley? 
 

Bez troch naplánovaných stretnutí sa nevracajte. Aký bol Silicon Valley Accelerator vol. 2?