4 podceňované oblasti, ktoré môžu ohroziť long-game úspech startupu

STARTUPY  20. 7. 2023

Začiatok podnikania je vzrušujúci a plný nadšenia. Začínajúci podnikatelia často vstupujú do sveta biznisu s veľkými ambíciami a inovatívnymi nápadmi. Pri budovaní startupu však existuje niekoľko oblastí, ktoré často podceňujú alebo ignorujú. Tieto nedostatky potom môžu mať zásadný vplyv na dlhodobý úspech. Na ktoré veci by sa startupisti mali pri rozbiehaní svojho podniku sústrediť?

 

Na dosiahnutie dlhodobého úspechu startupu je veľmi dôležité nestratiť zo zreteľa kľúčové oblasti, ktoré môžu zásadne ovplyvniť budúcnosť. Správne plánovanie a pozornosť venovaná marketingovej stratégii, finančným aspektom, právnej ochrane či rozdeleniu úloh v tíme potom môžu prispieť k udržateľnému rastu startupu.

Bez hraníc a bez obmedzení

Ak ste vytvorili jedinečný produkt a nekopírovali ste už existujúci model na zahraničnom trhu, máte v súčasnosti možnosť pôsobiť globálne. Minimálne bariéry medzi trhmi v 21. storočí umožňujú uvažovať o rozšírení vášho podnikania prakticky do celého sveta. 

Na Slovensku je trh ideálny na testovanie, ale ak plánujete expandovať, je dôležité od začiatku uvažovať o svojom projekte ako o globálnom.

Namiesto toho, aby ste sa obmedzili na miestny trh, zamerajte sa radšej na hľadanie strategických partnerov a príležitostí za hranicami. V tomto prípade je dobrým krokom zvážiť založenie spoločnosti priamo v cieľovej krajine.

Pripravte si premyslený podnikateľský plán a zvážte právne požiadavky a náklady spojené so založením zahraničnej spoločnosti. Dôležité je tiež uvedomiť si rozdiely medzi zvyklosťami, ktoré platia na rôznych trhoch. Napríklad americký trh si už vo fáze rastu vyžaduje oveľa viac investícií do salesu a marketingu než do vývoja produktov v porovnaní s európskym trhom. Pochopiť princípy jeho fungovania a získať cenné kontakty pre budúcu expanziu je potom možné v rámci unikátneho programu Silicon Valley Accelerator, ktorý je vďaka Seed Starteru dostupný aj pre slovenské startupy.

Právny štít pre váš startup

Startupy často podceňujú právne aspekty svojho podnikania a ochranu svojho duševného vlastníctva. Registrácia ochranných známok, patentov a priemyselných vzorov môže mať zásadný význam pre ochranu jedinečnosti produktu. 

Ak náhodou nemáte priameho konkurenta, pripravte sa na to, že sa v dnešnom digitálnom svete objaví skôr, než sa nazdáte. Stačí, aby ste o sebe dali vedieť, a príde niekto, kto sa vami bude inšpirovať.

Je preto dôležité zabezpečiť, aby zmluvy s partnermi, zamestnancami a dodávateľmi boli dobre formulované a chránili záujmy spoločnosti. Určite je dobré si zistiť, do akej miery možno vaše riešenie chrániť ako obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie na základe Zmluvy o mlčanlivosti.

Overte si aj to, či je vaše riešenie patentovateľné, alebo či sa z neho dá vytvoriť priemyselný vzor. Zaregistrujte si ochrannú známku a v online svete je alfou a omegou tiež registrácia vhodnej domény. 

Rozdelenie úloh – zásadný krok k efektívnemu startupovému tímu

Jasne rozdelené úlohy a zodpovednosť v rámci startupu sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie tímu. Mnohé startupy však túto oblasť podceňujú, pretože začiatky podnikania vznikajú často na priateľských vzťahoch, kde každý rieši všetko. Z dlhodobého hľadiska však takéto rozdelenie fungovať nebude.

Definovanie rolí, ako sú generálny riaditeľ, technický či finančný riaditeľ a ďalšie s jasne vymedzenými právomocami a zodpovednosťami, pomáha predchádzať organizačným zmätkom a umožňuje efektívnu spoluprácu.

Dôležité je tiež pripraviť scenáre pre prípad, že niektorý člen tímu nebude plniť svoje úlohy alebo bude brzdiť rozvoj spoločnosti.

A čo je možno najdôležitejšie pri rozdelení úloh? Výber toho, kto bude zodpovedný za predaj. Práve oblasť salesu totiž býva často najslabším miestom startupov!

Nájdite najlepšiu cestu k zákazníkom

Máte produkt a predstavu o svojich zákazníkoch? Skvelé! Je čas ísť za nimi, pretože oni sami od seba za vami pravdepodobne neprídu. 

Startupy často podceňujú význam marketingovej stratégie v počiatočných fázach svojej činnosti. Zameriavajú sa predovšetkým na vývoj a inováciu svojho produktu, ale zabúdajú, že bez účinnej propagácie a získavania zákazníkov môže byť ich úsilie zbytočné.

Existuje niekoľko spôsobov, ako osloviť zákazníkov, či už ide o trh B2B alebo B2C. Nerobte chybu a nevkladajte všetky svoje peniaze a úsilie do jedinej cesty, ktorá nemusí fungovať. Je dôležité vypracovať komplexnú marketingovú stratégiu, ktorá zohľadňuje identifikáciu cieľového trhu, konkurenciu, jedinečné predajné body a komunikačné kanály. 

Majte preto pripravených niekoľko marketingových kanálov, ktorými zákazníkov oslovíte, napríklad pomocou sociálnych sietí, eventov alebo organizovaním podujatí. Nezabúdajte na webové stránky a súvisiace nástroje, ako je newsletter či e-book. Získavanie zákazníkov je kľúčovým faktorom rastu a úspechu startupu, preto je dôležité vypracovať účinnú stratégiu a zároveň aj otestovať najúčinnejšie spôsoby oslovenia.

Blog a novinky

Čo urobil škandál Theranos so Silicon Valley? 
 

Bez troch naplánovaných stretnutí sa nevracajte. Aký bol Silicon Valley Accelerator vol. 2?